Arhiva

Јавна набавка радова на адаптацији/енергетској санацији објекта и дворишта ОШ “1300 Каплара”, у улици Панчина број 1, Звездара, Београд

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку радова на адаптацији/енергетској санацији...

July 3, 2019

ВИШЕ vise