Република Србија
Град Београд
Одељење за комуналне делатности, заштиту животне средине и координцију инвестиционих пројеката
Комисиja за спровођење конкурса за бесповратно суфинансирање спровођења мера на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда
06.06.2022.
Булевар краља Александра бр.77
Б е о г р а д


Комисија за спровођење конкурса за бесповратно суфинансирање у оквиру пројеката на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде, на 7. седници, сходно члану 2. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде („Сл. лист града Београда“ број 96/2017 и 101/2019 и 71/2021), утврђује:

 

ПРЕДЛОГ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ

сходно члану 2. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде („Сл. лист града Београда“ број 96/2017 и 101/2019 и 71/2021)


РАНГ ЛИСТА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ – ЗАМЕНА УЛАЗНИХ ВРАТА ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ

 1. Стамбена заједница у улици Ивана Сарића 4, број пријаве 401-111, која је остварила 85 бодова,
 2. Стамбена заједница у улици Миријевски венац 14 , број пријаве 401-106, која је остварила 80 бодова,
 3. Стамбена заједница у улици Милана Ракића 14, број пријаве 401-110, која је остварила 80 бодова,
 4. Стамбена заједница у улици Пупинова 10, број пријаве 401-122, која је остварила 80 бодова,
 5. Стамбена заједница у улици Пупинова 17, број пријаве 401-128, која је остварила 80 бодова,
 6. Стамбена заједница у улици Устаничка 179, број пријаве 401-130, која је остварила 80 бодова,
 7. Стамбена заједница у улици Данице Марковић 4, број пријаве 401-131, која је остварила 80 бодова,
 8. Стамбена заједница у улици Десет авијатичара 21, број пријаве 401-132, која је остварила 80 бодова,
 9. Стамбена заједница у улици Вељка Дугошевића 6, број пријаве 401-133, која је остварила 80 бодова,
 10. Стамбена заједница у улици Франца Јанкеа 1 , број пријаве 401-134, која је остварила 80 бодова,
 11. Стамбена заједница у улици Крижанићева 36, број пријаве 401-135, која је остварила 80 бодова,
 12. Стамбена заједница у улици Мирослава Крлеже 12, број пријаве 401-136, која је остварила 80 бодова,
 13. Стамбена заједница у улици Чингријина 14, број пријаве 401-137, која је остварила 80 бодова,
 14. Стамбена заједница у улици Булевар краља Александра 292 , број пријаве 401-138, која је остварила 80 бодова,
 15. Стамбена заједница у улици Ђока Војводића 10, број пријаве 401-139, која је остварила 80 бодова,
 16. Стамбена заједница у улици Миливоја Перовића 7, број пријаве 401-140 , која је остварила 80 бодова,
 17. Стамбена заједница у улици Миливоја Перовића 4 , број пријаве 401-141 , која је остварила 80 бодова,
 18. Стамбена заједница у улици Устаничка 181, број пријаве 401-142, која је остварила 80 бодова,
 19. Стамбена заједница у улици Војина Ђурашиновића 31, број пријаве 401-143 која је остварила 80 бодова,
 20. Стамбена заједница у улици Милоша Зечевића 31, број пријаве 401-144, која је остварила 80 бодова,
 21. Стамбена заједница у улици Булевар краља Александра 310, број пријаве 401-146, која је остварила 80 бодова,
 22. Стамбена заједница у улици Александра Белића 25 , број пријаве 401-147 , која је остварила 80 бодова,
 23. Стамбена заједница у улици Булевар краља Александра 193б , број пријаве 401-148, која је остварила 80 бодова,
 24. Стамбена заједница у улици Десет авијатичара 13 , број пријаве 401-150 , која је остварила 80 бодова,
 25. Стамбена заједница у улици Булевар краља Александра 154 , број пријаве 401-152 , која је остварила 80 бодова,
 26. Стамбена заједница у улици Устаничка 196, број пријаве 401-156, која је остварила 80 бодова,
 27. Стамбена заједница у улици Зидарска 2, број пријаве 401-160 , која је остварила 80 бодова,
 28. Стамбена заједница у улици Грге Јанкеса 8, број пријаве 401-162 , која је остварила 80 бодова,
 29. Стамбена заједница у улици Самјуела Бекета 4 , број пријаве 401-163, која је остварила 80 бодова,
 30. Стамбена заједница у улици Бранка Крсмановића, број пријаве 401- 168, која је остварила 80 бодова,
 31. Стамбена заједница у улици Бранка Крсмановића 28 , број пријаве 401- 173, која је остварила 80 бодова,
 32. Стамбена заједница у улици Матице српске 34 , број пријаве 401-174 , која је остварила 80 бодова,
 33. Стамбена заједница у улици Чингријина 18, број пријаве 401-176, која је остварила 80 бодова,
 34. Стамбена заједница у улици Прешевска 73, број пријаве 401-177, која је остварила 80 бодова,
 35. Стамбена заједница у улици Миливоја Перовића 3, број пријаве 401-178 , која је остварила 80 бодова,
 36. Стамбена заједница у улици Улофа Палема 9, број пријаве 401-180 , која је остварила 80 бодова,
 37. Стамбена заједница у улици Данице Марковић 5 , број пријаве 401-181 , која је остварила 80 бодова,
 38. Стамбена заједница Козарчева 57, број пријаве 401-200, која је остварила 80 бодова,
 39. Стамбена заједница у улици Рудо 1, број пријаве 401-184, која је остварила 80 бодова,
 40. Стамбена заједница у улици Булевар краља Александра 316, број пријаве 401-188, која је остварила 80 бодова,
 41. Стамбена заједница у улици Миливоја Перовића 6, број пријаве 401-190, која је остварила 80 бодова,
 42. Стамбена заједница у улици Крижанићева 38, број пријаве 401-191, која је остварила 80 бодова,
 43. Стамбена заједница у улици Вељка Дугошевића 26, број пријаве 401-193 , која је остварила 80 бодова,
 44. Стамбена заједница у улици Десет авијатичара 13, број пријаве 401-196, која је остварила 80 бодова,
 45. Стамбена заједница у улици Јелене Миоч 2, број пријаве 401-198, која је остварила 80 бодова,
 46. Стамбена заједница у улици Северни булевар 19, број пријаве 401-202, која је остварила 80 бодова,
 47. Стамбена заједница у улици Руди Чајавеца 16, број пријаве 401-205, која је остварила 80 бодова,
 48. Стамбена заједница у улици Љубише Миодраговића 8, број пријаве 401-239, која је остварила 80 бодова,
 49. Стамбена заједница Витезова Карађорђеве звезде 22, број пријаве 401-203 која је остварила 80 бодова,
 50. Стамбена заједница Данице Марковић 8, број пријаве 401-204, која је остварила 80 бодова,
 51. Стамбена заједница у улици Др Велизара Косановића 45, број пријаве 401-262, која је остварила 80 бодова,
 52. Стамбена заједница Војислава Илића 13, број пријаве 401-201 која је остварила 80 бодова,
 53. Стамбена заједница у улици Милована Видаковића 6, број пријаве 401-263, која је остварила 80 бодова,
 54. Стамбена заједница у улици Михаила Булгакова 29, број пријаве 401-107, која је остварила 75 бодова.
 55. Стамбена заједница Браће Срнић 47, број пријаве 401-244, која је остварила 75 бодова,
 56. Стамбена заједница у улици Мирослава Крлеже 16, број пријаве 401-149, која је остварила 75 бодова,
 57. Стамбена заједница Милића од Мачве 5, број пријаве 401-253, која је остварила 75 бодова,
 58. Стамбена заједница Наде Пурић 21, број пријаве 401-145, која је остварила 75 бодова,
 59. Стамбена заједница у улици Војводе Бране 31, број пријаве 401-175, која је остварила 75 бодова,
 60. Стамбена заједница у улици Дравска 10, број пријаве 401-197, која је остварила 75 бодова,
 61. Стамбена заједница у улици Радивоја Марковића 10, број пријаве 401-251, која је остварила 75 бодова,
 62. Стамбена заједница Десет авијатичара 25, број пријаве 401-118, која је остварила 75 бодова,
 63. Стамбена заједница Захумска 27, број пријаве 401-194, која је остварила 75 бодова,
 64. Стамбена заједница у улици Косте Нађа 56, број пријаве 401-257, која је остварила 75 бодова,
 65. Стамбена заједница у улици Миљана Миљанића 9г, број пријаве 401-157, која је остварила 70 бодова
 66. Стамбена заједница у улици Миљана Миљанића 25, број пријаве 401-158, која је остварила 70 бодова
 67. Стамбена заједница у улици Милована Видаковића 11, број пријаве 401-159, која је остварила 70 бодова
 68. Стамбена заједница у улици Војислава Илића 121, број пријаве 401-183, која је остварила 70 бодова
 69. Стамбена заједница у улици Шејкина 25, број пријаве 401-186, која је остварила 70 бодова
 70. Стамбена заједница у улици Јованке Радаковић 11, број пријаве 401-187, која је остварила 70 бодова
 71. Стамбена заједница у улици Кладовска 19, број пријаве 401-247, која је остварила 70 бодова,
 72. Стамбена заједница у улици Витезова Карађорђеве звезде 70г, број пријаве 401-259, која је остварила 70 бодова
 73. Стамбена заједница у улици Теодосијева 21, број пријаве 401-260, која је остварила 70 бодова
 74. Стамбена заједница у улици Устаничка 165, број пријаве 401-261, која је остварила 70 бодова
 75. Стамбена заједница у улици Биљане Јовановић 2ц, број пријаве 401-269, која је остварила 70 бодова.

 

РАНГ ЛИСТА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ – ЗАМЕНА ПОШТАНСКИХ САНДУЧИЋА ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ

 

 1. Стамбена заједница у улици Ивана Сарића 4, број пријаве 401-111, која је остварила 85 бодова
 2. Стамбена заједница у улици Миријевски венац 14 , број пријаве 401-106, која је остварила 80 бодова
 3. Стамбена заједница у улици Милана Ракића 14, број пријаве 401-110, која је остварила 80 бодова,
 4. Стамбена заједница у улици Војводе Богдана 24, број пријаве 401-119, која је остварила 80 бодова
 5. Стамбена заједница у улици Вјекослава Ковача 8, број пријаве 401-120, која је остварила 80 бодова
 6. Стамбена заједница у улици Љубише Миодраговића 26, број пријаве 401-121, која је остварила 80 бодова,
 7. Стамбена заједница у улици Булевар краља Александра 199а, број пријаве 401-129, која је остварила 80 бодова,
 8. Стамбена заједница у улици Милоша Зечевића 12, број пријаве 401-144 , која је остварила 80 бодова,
 9. Стамбена заједница у улици Данице Марковић 4, број пријаве 401-131, која је остварила 80 бодова,
 10. Стамбена заједница у улици Десет авијатичара 21, број пријаве 401-132, која је остварила 80 бодова,
 11. Стамбена заједница Данице Марковић 8, број пријаве 401-204, која је остварила 80 бодова,
 12. Стамбена заједница Војислава Илића 13, број пријаве 401-201 која је остварила 80 бодова,
 13. Стамбена заједница у улици Крижанићева 36, број пријаве 401-135, која је остварила 80 бодова,
 14. Стамбена заједница у улици Мирослава Крлеже 12, број пријаве 401-136, која је остварила 80 бодова,
 15. Стамбена заједница у улици Чингријина 14, број пријаве 401-137, која је остварила 80 бодова,
 16. Стамбена заједница у улици Ђока Војводића 10, број пријаве 401-139, која је остварила 80 бодова,
 17. Стамбена заједница у улици Миливоја Перовића 7, број пријаве 401-140 , која је остварила 80 бодова,
 18. Стамбена заједница у улици Миливоја Перовића 4 , број пријаве 401-141 , која је остварила 80 бодова,
 19. Стамбена заједница у улици Бледска 4, број пријаве 401-151 , која је остварила 80 бодова,
 20. Стамбена заједница у улици Грчића Миленка 4б, број пријаве 401-154 , која је остварила 80 бодова,
 21. Стамбена заједница у улици Самјуела Бекета 4 , број пријаве 401-163, која је остварила 80 бодова,
 22. Стамбена заједница у улици Бранка Крсмановића, број пријаве 401- 168, која је остварила 80 бодова
 23. Стамбена заједница у улици Карла Лукача 9, број пријаве 401-169, која је остварила 80 бодова,
 24. Стамбена заједница у улици Бранка Крсмановића 28 , број пријаве 401- 173, која је остварила 80 бодова,
 25. Стамбена заједница у улици Миливоја Перовића 3, број пријаве 401-178 , која је остварила 80 бодова
 26. Стамбена заједница у улици Војислава Илића 125, број пријаве 401-182, која је остварила 80 бодова,
 27. Стамбена заједница у улици Булевар краља Александра 316, број пријаве 401-188, која је остварила 80 бодова,
 28. Стамбена заједница у улици Захумска 65, број пријаве 401-189, која је остварила 80 бодова,
 29. Стамбена заједница у улици Миливоја Перовића 6, број пријаве 401-190, која је остварила 80 бодова,
 30. Стамбена заједница у улици Крижанићева 38, број пријаве 401-191, која је остварила 80 бодова,
 31. Стамбена заједница у улици Вељка Дугошевића 26, број пријаве 401-193 , која је остварила 80 бодова,
 32. Стамбена заједница у улици Десет авијатичара 11, број пријаве 401-195, која је остварила 80 бодова,
 33. Стамбена заједница у улици Северми булевар 19, број пријаве 401-202, која је остварила 80 бодова,
 34. Стамбена заједница у улици Десет авијатичара 13, број пријаве 401-196, која је остварила 80 бодова,
 35. Стамбена заједница у улици Војислава Илића 133, број пријаве 401-248 , која је остварила 80 бодова,
 36. Стамбена заједница у улици Михаила Булгакова 27, број пријаве 401- 250, која је остварила 80 бодова,
 37. Стамбена заједница Витезова Карађорђеве звезде 22, број пријаве 401-203 која је остварила 80 бодова,
 38. Стамбена заједница у улици Војводе Бране 31, број пријаве 401-175, која је остварила 75 бодова,
 39. Стамбена заједница Десет авијатичара 25, број пријаве 401-118, која је остварила 75 бодова,
 40. Стамбена заједница Захумска 27, број пријаве 401-194, која је остварила 75 бодова,
 41. Стамбена заједница Наде Пурић 21, број пријаве 401-145, која је остварила 75 бодова,
 42. Стамбена заједница у улици Шејкина 25, број пријаве 401-186, која је остварила 70 бодова
 43. Стамбена заједница у улици Јованке Радаковић 11, број пријаве 401-187, која је остварила 70 бодова
 44. Стамбена заједница у улици Витезова Карађорђеве звезде 70г, број пријаве 401-259, која је остварила 70 бодова

 

Против овог Предлога коначне листе може се уложити приговор Комисији у року од три дана од дана објављивања на интернет страници ГО Звездара.

 

Наведени Предлог коначне листе, сходно члану 2. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде („Сл. лист града Београда“ број 96/2017 и 101/2019 и 71/2021) објавити на интернет страници ГО Звездара.

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Гордана Мишев