Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на територији Градске општине Звездара.

 

Јавни позив

 

Линк