Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је јавну набавку услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на пејзажном уређењу постојећег парка и уређењу спортских терена Степин гај – I фаза.