Обавештење о спровођењу анкете у оквиру израде Плана јавног здравља ГО Звездара за период 2021-2026.

 

Градска општина Звездара је 22.04.2021.године, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, започела процес израде документа Плана јавног здравља Градске општине Звездара за период 2021-2026.године.

Као саставни део методологије израде овог документа, Општина ће спровести анкету у циљу мапирања приоритетних потреба и потреба грађана у области здравља на тај начин што ће појединци, представници институција, установа и цивилног сектора попунити он-лине анкетни формулар који је доступан на сајту Општине. Предвиђени рок за попуњавање анкете је 15.октобар до 15 часова.

На тај начин Општина реализује принцип партиципације који ће одредити приоритетне циљеве овог стратешког документа у најбољем интересу свих грађана..

Анкету попуните овде