У складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), председник Градске општине Звездара објављује Допуну годишњег плана расписивања јавних конкурса Градске општине Звездара у 2021. години.

 

Прилози:

Допуна годишњег плана расписивања конкурса у 2021.