На захтев Савеза за организовање школских спортских такмичења, Комисија за оцену програма у области спорта, формирана Решењем председника Општине бр. 020-2-114 од 30. 11. 2020. године, је на седници одржаној 20. октобра 2021. године, донела предлог Одлуке о oдобравању допуне годишњег програма, и председник Градске општине Звездара донео је  Одлуку о oдобравању допуне годишњег програма као и Решење о одобрењу допуне програма и додели средстава за 2021.

Предлог Одлуке, Одлука, Решење