Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор сазвао је  двадесету седницу Скупштине за ПЕТАК, 22. септембар 2023. године са почетком у 10 сати, у Градској општини Звездара, Булевар краља Александра 77, велика сала на 1. спрату.

 

За ову седницу предлажен је следећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

 

 1. a/ Извештај Административно-мандатне комисије са предлогом за престанак мандата одборницима који замењују одборнике којима је престао мандат

 

б/ Извештај Административно-мандатне комисије са предлогом за потврђивање мандата одборницима који замењују одборнике којима је престао мандат

 

 1. Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за период јануар – јун 2023. године

 

 1. Предлог Одлуке о додели новогодишњих пакетића за децу из буџета Градске општине Звездара за 2023. годину

 

 1. Предлог Одлуке о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2023. годину

 

 1. Предлог Одлуке о образовању Савета за родну равноправност Градске општине Звездара

 

 1. Извештај о раду и реализацији Годишњег плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ Београд, за период 01.01-30.06.2023. године

 

 1. Предлог Решења о утврђивању престанка функције вршиоца дужности директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп–Звездара, Београд

 

 1. Предлог решења о именовању директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”, Београд

 

 1. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа  Спортски центар „Олимп-Звездара“ o закључењу уговора о „овердрафт“ краткорочном кредиту за текућу ликвидност, број  524 -2  од   12.09.2023. године

 

II СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК

 

 1. Предлог Решења о образовању Комисије за родну равноправност Скупштине Градске општине Звездара

 

 1. Предлог Решења о измени Решења о образовању сталних радних тела Скупштине Градске општине Звездара

 

III  ТЕКУЋА ПИТАЊА

 

IV   ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА