Сагласно Уредби о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID19 начелник Управе Градске општине Звездара је донео Наредбу којом се налаже да се рад са странкама од четвртка, 20.1.2022. године обавља искључиво писаним или електронским путем, како би се присуство странака у објектима Градске општине Звездара свело на минимум, па ће се сви послови обављати путем електронске поште, телефоном или убацивањем захтева у  кутије постављене на улазу у зграду.

Поред кутије за захтеве намењене службама Управе ГО Звездара, постављене су и две кутије у које грађани могу да убаце захтеве за Пореску управу Звездаре и матичаре.

На свим кутијама су назначени контакт телефони и мејл адресе преко којих се странке могу информисати о поступању по њиховим поднетим захтевима.

Достава свих аката/докумената (решења, извода…), по поднетим захтевима странака, биће вршена ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ПОШТЕ НА АДРЕСУ СТАНОВАЊА СТРАНКЕ коју је навела у свом захтеву, без личног преузимања докумената од надлежног службеника у згради ГО Звездара.