Током извођења радова на рехабилитацији улице Михаила Булгакова, на делу од зоне раскрснице са улицом Матице српске до зоне раскрснице са улицом Љубише Миодраговића радови ће се изводити у периоду од 18.07. до 18.08.2022. годинепо фазама и то:

 

Фаза 1 –Радови се изводе на коловозу улице Михаила Булгакова, на делу од зоне раскрснице са улицом Матице српске до зоне раскрснице са улицом Косте Нађа, у периоду од 18.07 до 25.07.2022 године. Током извођења радова предметна деоница ће бити потпуно затворена за саобраћај, при чему ће доћи до промене у раду линије ЈЛПП-а на следећи начин:

 

  • возила са линије бр. 27 ће у оба смера, саобраћати следећим улицама: Раблеова, Матице српске, Самујела Бекета, Косте Нађа и даље редовном трасом.

 

Фаза 2.1–Радови се изводе на коловозу улице Михаила Булгакова, на делу од зоне раскрснице са улицом Косте Нађа до окретнице „Миријево 4“ (окретница је слободна за кретање возила ЈЛПП-а), у периоду од 26.07 до 01.08.2022 године. Током извођења радова возила са линије бр.27 ће се у зони радова (раскрсница Михаила Булгакова и Коста Нађа) кретати преосталом ширином коловоза уз наизменично пропуштање регулисано саобраћајним знаковима.

 

Фаза 2.2 –Радови се изводе на коловозу улице Михаила Булгакова, на делу од колског улаза у окретницу „Миријево 4“, до леве половине колског излаза из предметне окретнице ка улици Љубише Миодраговића, у периоду од 02.08. до 06.08.2022 године. Током извођења радова возила са линије ЈЛПП-а ће се кретати на следећи начин:

  • возила са линије бр. 25П, 27Е, 79 и Е6 ће у смеру ка граду, саобраћати следећим улицама: Окретница „Миријево 4“, Михаила Булгакова, Коста Нађа, Самјуела Бекета и даље редовном трасом, док ће у супротном смеру саобраћати редовном трасом.
  • возила са линије бр. 313 ће у смеру ка насељу „Лештане“, саобраћати следећим улицама: Окретница „Миријево 4“, Михаила Булгакова, Коста Нађа, Самјуела Бекета, Љубише Миодраговића и даље редовном трасом, док ће у супротном смеру саобраћати редовном трасом.

Фаза 3.1–Радови се изводе на коловозу улице Михаила Булгакова, на делу од колског улаза у окретницу „Миријево 4“ до леве половине раскрснице са улицом Љубише Миодраговића (гледано у смеру ка граду), у периоду од 07.08. до 12.08.2022 године. Током извођења радова возила са линије ЈЛПП-а ће се кретати на следећи начин:

  • возила са линије бр. 25П, 27Е и Е6 ће у смеру ка окретници „Миријево 4“, саобраћати следећим улицама: Самјуеула Бекета, Косте Нађа, Михаила Булгакова до окретнице „Миријево 4“.
  • возила са линије бр. 79 ће у смеру ка окретници „Миријево 4“, саобраћати следећим улицама: Косте Нађа, Михаила Булгакова до окретнице „Миријево 4“.
  • возила са линије бр. 313 ће саобраћати скраћеном трасом, односно промену смера ће извршити системом улица Смедеревски пут, Нина Кирсанова, Љубише Миодраговића, Смедеревски пут.
  • возила са линије бр. 25П, 27Е, 79 и Е6 ће у смеру ка граду, саобраћати следећим улицама: Окретница „Миријево 4“, Михаила Булгакова, Коста Нађа, Самјуела Бекета и даље редовном трасом.

 

Фаза 3.2–Радови се изводе на коловозу улице Љубише Миодраговића, десна половине раскрснице са улицом Михаила Булгакова (гледано у смеру ка граду), на делу од кућног броја 71 у улици Љубише Миодраговића до пешачког прелаза који се налази после зоне раскрснице са улицом Михаила Булгакова, у периоду од 13.08. до 18.08.2022 године. Током извођења радова возила са линије ЈЛПП-а ће се кретати на следећи начин:

 

  • возила са линије бр. 313 ће саобраћати скраћеном трасом, односно промену смера ће извршити системом улица Смедеревски пут, Нина Кирсанова, Љубише Миодраговића, Смедеревски пут.