Одељење за друштвене делатности Градске општине Звездара je на основу Упутства о врстама пописа које доноси Скупштина Градске општине Звездара за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе, ХI број 07-6-50/2018 од 13.6.2018.г. организовалo и спровело Јавну расправу на текст Нацрта Програма за младе Градске општине Звездара за период 2022 – 2026.г.

Нацрт документа је припремила Радна група за израду Програма за младе за период 2022-2026 године, коју је образовао председник ГО Звездара, решењем бр. 020-2-24/2021 од 29.03.2021 и иззменом решења, бр. 020-2-81 од 21.11.2021. На седници одржаној 21.12.2021. године усвојен је текст Нацрта Програма за младе Градске општине Звездара за период 2022-2026. године.

Јавна расправа је организована електронским путем у периоду од 24. децембра 2021. године до 20. јануара 2022. године. Јавни позив за учешће у јавној расправи објављен је на сајту Градске општине Звездара, на линку  https://zvezdara.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-javnoj-raspravi-o-programu-za-mlade-gradske-opstine-zvezdara-za-period-2022-2026/ Поред Јавног позива, објављен је Нацрт Програма за младе Градске општине Звездара за период 2022 – 2026. г. и формулар за учешће у јавној расправи. Комплетна документација је прослеђена и на Портал Е-управа, као и средњим школама, удружењима која спроводе програме у области младих, спортским организацијама и Општинском савету родитеља Градске општине Звездара.

Након истека рока предвиђеног за јавну расправу, Одељење за друштвене делатности је утврдило да на е-mail: sonja.stamenovic@zvezdara.org.rs  није стигао ниједан предлог, сугестија или коментар у вези са позивом за ову Јавну расправу.

Одељење за друштвене делатности ће Већу Градске општине Звездара доставити Нацрт Програма за младе Градске општине Звездара за период 2022 – 2026.г. који је потврдила Радна група дана 25.01.2022.г. ради доношења Предлога Програма за младе Градске општине Звездара за период 2022 – 2026.година.

Извештај о јавној расправи-Млади