Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке добара: ГПС уређај за прецизна геодетска мерења (јавна набавка 23/22)