Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке добара: хигијенска потрошна средства за санитарне блокове.

 

Јавни позив

 

Линк