Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке    добара – набавка тонера    (јавна набавка 22/22).