Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке  добара: новогодишњи пакетићи  (јавна набавка 47/22)

Јавни позив