Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке добара: пакети за бебе (јавна набавка 1/2023)

 

У прилогу:

Јавни позив-Пакети за бебе