Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке   добара са уградњом: ЛЕД расвета у управној згради и месним заједницама  (јавна набавка 5/2023)

 

Јавни позив (документ је у прилогу)