Градска општина Звездара, у својству наручиоца , покренула је јавну набавку добара: новогодишњи пакетићи за децу

У прилогу

Јавни позив

Линк: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/187493