Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке  молерско фарбарских радова за потребе Градске општине Звездара   (јавна набавка 31/2022)