Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је јавну набавку радова на одржавању и санацији некатегорисаних путева.