Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке  радова на одржавању саобраћајних површина унутар стамбених блокова (јавна набавка 9/2022)