Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке   радова на постављању теретане на отвореном у Миријеву  (јавна набавка 36/22)