Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке радова на текућем одржавању фасаде ПС Звездара, у ул. Милана Ракића бр. 50а (јавна набавка 40/22)

 

Јавни позив