Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке  Радови на замени котларница (јавна набавка 34/22)

Javni poziv