Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке Радови на инвестиционом одржавању јавних зелених површина -дечјег игралишта у Микенској улици (јавна набавка 39/22)

 

Јавни позив (документ је у прилогу)