Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке: Радови на одржавању саобраћајних површина унутар стамбених блокова (јавна набавка 6/2023)

 

Јавни позив (документ је у прилогу)