Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке: Радови на уређењу стамбених зграда на територији ГО Звездара (јавна набавка 29/22)

Јавни позив