Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке услуга: осигурање запослених (јавна набавка 8/2023)

 

Јавни позив (документ је у прилогу)