Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке  услуге чишћења објеката месних заједница Градске општине Звездара (јавна набавка 25/22)