Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке Услуга прибављања техничке документације (јавна набавка 43/22)