Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке услуге штампе и коричења (јавна набавка 26/22)