На данас одржаној седници Радне групе за израду стратегије развоја усвојен је текст Нацрта стратешког плана развоја Градске општине Звездара за период 2021-2024. са ситуационом анализом. Оба текста налазе се од данас до 7. децембра 2021 на јавној расправи.

Све примедбе или сугестије на текст оба документа могу се на прописаном формулару послати на мејл адресу zlatko.petrin@zvezdara.org.rs

У Радној групи за израду овог документа су председник општине Владан Јеремић, председник Скупштине општине Александар Ерор, сарадници из општинског Већа,  начелници и шефови одговарајућих служби општинске Управе, као и представници Агенције за регионални развој и европске интеграције Београда, представници свих одборничких група у Скупштини општине Звездара и представник Удружења „Моје насеље“.

По закључењу јавне расправе, Радна група за израду предлога Стратешког плана развоја Градске општине Звездара за период 2021 – 2024. ће размотрити, и анализирати приспеле предлоге и коментаре и сачинити Извештај о јавној расправи.

Након окончане јавне расправе Нацрт стратешког плана развоја Градске општине Звездара за период 2021 – 2024. са Извештајем о спроведеној јавној расправи биће прослеђен Већу Градске општине Звездара ради утврђивања предлога Стратешког плана развоја Градске општине Звездара за период 2021 – 2024. који даље усваја Скупштина Градске општине Звездара.

Позив на јавну расправу-Стратешки план развоја

Стратешки план 2021-2024-Предлог Радне групе

Ситуациона анализа након састанка Радне групе

Формулар за учешће у јавној расправи