Председник Градске општине Звездара објављује Jавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у култури из буџета Градске општине Звездара чија је реализација предвиђена у 2022. години.

Укупан износ средстава планиран за ове намене, у складу са Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2022. годину („Службени лист града Београда“ бр. 133/21) износи 2.000.000,00 динара.

Право учешћа на конкурсу имају правна и физичка лица:

– установе, уметничка и друга удружења и правна лица регистрована за обављање делатности културе која нису у поступку ликвидације, стечајном поступку или под  привременом забраном обављања делатности

и

– појединци – уметници, сарадници, односно стручњаци у култури, са пребивалиштем на територији Градске општине Звездара.

Подносилац пријаве – појединац који нема статус правног лица треба да достави податке о правном лицу преко кога ће се пројекат реализовати.

Пријава се подноси на јединственом обрасцу који се може преузети у прилогу.

Валидним ће бити сматране само Пријаве послате на овом обрасцу.

Рок за подношење предлога пројеката је 17. фебруар 2022. године.

За додатне информације на располагању је број телефона: 3405-625 сваког радног дана од 12 до 14 часова.

Прилози: