Јавни конкурс се расписује за одређивање корисника локација – места за постављање привремених објеката на 54 локације на територији Градске општине Звездара, у складу са Одлуком о постављању привремених објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда“ број 17/15, 43/15, 71/15, 126/16, 26/19, 152/20, 94/21, 101/21 и 111/21) и Планом постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду, подручје Градске општине Звездара („Службени лист града Београда“, број 5/24).

Јавни конкурс је објављен 11.04.2024. године у дневном листу „Аlо!“.  Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања, закључно са 26.04.2024.године у 15 часова.

Текст Јавног конкурса доступан је и на званичној интернет страници Градске општине Звездара, на адреси https://zvezdara.rs/novosti/oglasi-tenderi-i-konkursi/ , где можете преузети Прилог 1 – образац пријаве.

 

 

 

У прилогу:  Јавни конкурс

 

Oбразац пријаве за јавни конкурс