У оквиру реализације Програма енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда на територији Градске општине Звездара за 2022.годину, а у циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације за 2022.годину, а у складу са чланом 15. Програма, расписан је Јавни конкурс ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката.

 

Јавни конкурс је објављен на званичној интернет страници Градске општине Звездара, на адреси www.zvezdara.rs  и на огласној табли Градске општине Звездара. Конкурсна документација за Јавни конкурс може се преузети на интернет страници https://zvezdara.rs/,  или лично у просторијама Управе Градске општине Звездара.

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања закључно са 03.06.2022. године. Све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса могу се добити на контакт телефон 011/3405-711 и 011/3405-762 и слањем питања на електронску адресу energetska.efikasnost@zvezdara.org.rs

 

Прилог:

Јавни конкурс за учешће привредних субјеката – мере

Пријавни обрасци