Председник Градске општине Звездара расписује Јавни позив за подношење пријава за доделу седишта за децу за путничка возила у складу са Законом о безбедности саобраћаја, којим се позивају родитељи деце рођене 2015. године и млађе, који живе на територији Градске општине Звездара, да поднесу пријаву за доделу бесплатних седишта за децу за путничка возила. Јавни позив је расписан на предлог Савета Градске општине Звездара за безбедност саобраћаја на путевима.

 

Критеријуми за доделу седишта:

-Подносилац пријаве има дете рођено календарске 2015. године и млађе,

-Један од родитеља има пријављено пребивалиште на територији Градске општине Звездара,

-Породица поседује путничко моторно возило,

-Породици подносиоца пријаве није додељено седиште за децу за путничка возила на Јавном позиву ГО Звездара у последњих 5 година,

-Једна породица може да добије једно седиште.

 

Одлука о додели седишта за децу за путничка возила биће донета на основу редоследа пристиглих пријава. На располагању је 200 седишта.

 

Потребна документација која се прилаже приликом пријављивања:

– Извод из матичне књиге рођених за дете (фотокопија),

– Доказ о пребивалишту родитеља на територији Градске општине Звездара (очитана лична карта са чипом или фотокопија личне карте, фотокопија потврде),

-Доказ о поседовању путничког моторног возила у власништву једног од родитеља (очитана саобраћајна дозвола или оверен купопродајни уговор).

 

Попуњени пријавни образац и пратећа документација достављају се ЛИЧНО на шалтеру писарнице Градске општине Звездара, Булевар краља Александра бр.77. Пријаве послате на други начин или достављене на друге адресе неће се разматрати.

 

Рок за подношење пријава је 7 радних дана од дана објављивања Јавног позива на огласној табли Градске општине Звездара и на званичној интернет презентацији www.zvezdara.rs , закључно са 26.04.2023.године у 15,00 часова.

 

Уколико након истека рока за пријављивање буде поднето мање пријава него што има седишта на располагању, рок за пријављивање може бити продужен, о чему ће обавештење бити објављено на исти начин на који је објављен Јавни позив.

 

Све додатне информације могу се добити на телефоне 011/ 3405-771 и 3405-669.

 

 

Прилог:

Јавни позив за доделу седишта за децу

Образац пријаве