Републички завод за статистику на основу Закона о Попису пољопривреде 2023. године („Службени гласник РС”, бр. 76/21), објављује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ које треба да буде извршено у периоду од 15. до 21. августа (до 20.00 часова).

 

Републички завод за статистику (у даљем тексту: Завод) упућује јавни позив свим заинтересованим кандидатима да се пријаве за посао пописивачa за потребе спровођења Пописа пољопривреде 2023. (у даљем тексту: Попис), који се спроводи у периоду од 1. октобра до 15. децембра 2023. године.

 

Пописивачи имају обавезу да пре почетка пописивања присуствују петодневној обуци, савладају методологију Пописа и рад у апликацији за прикупљање података. Од 1. октобра до 15. децембра дужни су да попишу све јединице пописа (пољопривредна газдинства), према додељеном Адресару пољопривредних газдинстава, користећи лаптоп за унос података у електронске упитнике.

 

За потребе спровођења Пописа биће ангажовано 2842 пописивача. Број пријава је ограничен.

 

Општи услови које кандидат треба да испуни:

  • држављанство Републике Србије;
  • пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;
  • најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;
  • стечено најмање трогодишње средње образовање;
  • да кандидат није осуђиван, да против кандидата није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак.

Подразумева се познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) и могућност приступа интернету током периода ангажовања.

Кандидати се пријављују искључиво попуњавањем електронске пријаве, која je активна од од уторка 15. августа (од тренутка објављивања јавног позива) до понедељка 21. августа 2023. године (до 20.00 часова).

 

Кандидати ће бити рангирани на основу податка из пријаве о општини у којoj имају пријављено пребивалиште или боравиште и остварених бодова.

Кандидат може да попуни само једну пријаву.

Пре попуњавања електронске пријаве обавезно прочитати Процедуру за избор пописивача.

Попуњавање електронске пријаве.

Ранг листа пријављених кандидата за пописиваче, по општинама, објављује се 22. августа 2023. године на веб-сајтовима Завода stat.gov.rs и popispoljoprivrede.stat.gov.rs.

 

Више на: https://www.stat.gov.rs/vesti/20230815-javni-poziv-za-poljoprivredu/

 

Конкурс

Процедуре за избор пописивача