Градска општина Звездара расписује Јавни позив  за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији Градске општине Звездара за 2022. годину.

 

Предмет финансирања обухвата набавку и уградњу соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем. Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а максимално до и једнако 6 kW и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије и прикључење на дистрибутивни систем.

 

Јавни позив је објављен на званичној интернет страници Градске општине Звездара, на адреси www.zvezdara.rs и на огласној табли Градске општине Звездара. Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници https://zvezdara.rs/javni-pozivi-za-projekte-energetske-efikasnosti/ или на пријавници Градске општине Звездара.

 

Рок за подношење пријава је 21 дан од дана објављивања, закључно са 06.12.2022.године.

 

Све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива могу се добити на контакт телефоне 011/3405-681, 011/3405-939 или 011/3405-928 и слањем питања на електронску адресу energetska.efikasnost@zvezdara.org.rs

Јавни позив

Прилог 1

Прилог 2

Прилог 3

Прилог 4

Прилог 5

Прилог 6

Прилог 7

Прилог 8

Прилог 9