Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 29.06.2023.године, донела је Закључак којим се Нацрт измена и допуна плана детаљне  регулације комплекса између улица Војислава Илића, Господара Вучића, Косте Абрашевића, Генерала Михајла Живковића, Раваничка и Станислава Сремчевића(блокови 8-15)-општина Звездара, за блок 8, између улица: Улцињске, Радојке Лакић, Војислава Илића и Станислава Сремчевића упућује на јавни увид.

 

Нацрт  плана биће изложен у згради Градске управе града Београда, у ул.27.марта бр.43-45 (сала II у сутерену зграде) у периоду од 10.07.2023.год. до 10.08.2023.год. сваког радног дана  у периоду од 9.00-18.00 часова.

 

У току раног јавног увида Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs,, у рубрици „Градски огласи“.

 

Јавна седница о наведеном Нацрту плана биће одржана 14.09.2023.године у 13.00 часова у згради Градске управе, у ул.Краљице Марије 1(сала на XX спрату).

 

Заинтересована лица, могу током јавног увида, своје примедбе на планирана решења , у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул.Краљице Марије 1, закључно са 10.08.2023.године.

 

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12.00 до 18.00 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, у ул.27.марта бр.43-45 у периоду изложености нацрта плана( сала II у сутерену).

 

Нацрт измена и допуна Плана