Уводна конференција пројекта „Међусекторски механизам за смањење прекида школовања деце или раног напуштања школе на Звездари“ одржана је јуче у Градској општини Звездара.

Конференцији су присуствовали председник ГО Звездара  Милош Игњатовић, представник Националног савета ромске националне мањине Србије  Славко Јовановић, чланови интерсекторског тима на пројекту, представници ромских удружења на Звездари и крајњи корисници пројекта – родитељи деце која нередовно похађају наставу у основним школама, или која уопште нису ни уписана у основну школу.

Пројекат  укупне вредности 137.620 евра, финансиран је од стране Европске уније, а  суфинансира га Градска општина Звездара са 10% својих средстава. Председник општине г. Милош Игњатовић истакао је да Општина користи све своје ресурсе да помогне рањивим групама у друштву, поготово Ромима, кроз финансирање оваквих и сличних пројеката. Подршка коју деца и њихови родитељи/старатељи добијају у оквиру пројекта су подршка стручњака интер-секторског тима (педагог, психолог, представник школа, здравствени ментор, ментор за активно тражење посла, представник Центра за социјални рад), додатни индивидуални  часови за дете, школска опрема за дете, стручно оспособљавање за занате за родитеље и радионице за одговорно родитељство.

Представник партнера на пројекту – Национални савет ромске националне мањине Србије г. Славко Јовановић рекао је да је Национални савет већ дуго година подржава напоре државе да се Роми и Ромкиње што више образују, и то преко афирмативних мера у средњем и високом образовању, додајући да су Роми  сиромашни, јер су неписмени, а неписмени су због сиромаштва, а овај пројекат је један од начина да се та спирала сиромаштва заустави.