Секретаријат за привреду Града Београда у сарадњи са Научнотехнолошким парком Београд објавио је данас јавни конкурс за доделу средстава за подршку развоја иновативних делатности за 2021. годину. Право на доделу средстава имају стартап тимови и микропривредна друштва који имају седиште на територији Београда.

Предмет јавног конкурса је додела бесповратних финансијских средстава за покриће трошкова инфраструктурних и стручних услуга Научнотехнолошког парка Београд, трошкова зарада и/или трошкова накнада, трошкова за набавку опреме и алата за потребе развоја, као и трошкова у вези са истраживањем и тестирањем у периоду од највише 12 месеци.

Секретар за привреду Милинко Величковић истакао је да се конкурс реализује већ пету годину ради пружања подршке привредним субјектима за развој иновативне идеје, запошљавању младих образованих лица, развоју иновативних и високотехнолошких производа, услуга и процеса, стварању нових технолошких предузећа, повећању конкурентске способности привредних субјеката и њиховом укључивању у међународне тржишне токове.

Након спроведеног јавног конкурса, Град Београд ће подржати најбоље иновативне предузетничке подухвате у њиховом развоју. Висина опредељених средстава је два милиона динара по кориснику. Јавни конкурс је отворен дo 15. септембра.

Јавни конкурс са пријавом и осталим информацијама може се наћи на званичном сајту Града Београда: www.beograd.rs (рубрика Градски огласи, конкурси, тендери).