Комисија за спровођење конкурса у боласти Бриге о младима за суфинансирање програма/пројеката удружења за 2023.годину утврдилa je Листу вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на конкурс у области Бриге о младима за суфинансирање програма/пројеката удружења из буџета ГО Звездара у 2023. години

  • Учесници Конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања Листе рангирања.
  • На наведену Листу рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се може поднети препорученом поштом, путем електронске поште на адресу mladenko.stevanovic@zvezdara.org.rs
  •  или непосредно преко писарнице Градске општине Звездара на адресу Булевар краља Александра бр. 77, са назнаком: „ПРИГОВОР по конкурсу у области Бриге о младима за финансирање/суфинансирање програма/пројеката удружења из буџета ГО Звездара у 2023. години”.

 

У прилогу су:

  1. Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на конкурс у области Бриге о младима за суфинансирање програма/пројеката удружења из буџета ГО Звездара у 2023. години
  2. Решење о формирању Комисије за спровођење конкурса у области Бриге о младима за суфинансирање програма/пројеката удружења за 2023. годину