Комисија за доделу средстава за реализацију програма/пројеката из области јавног здравља из буџета Градске општине Звездара за 2021. годину утврдила је

Листу вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на Јавни конкурс за доделу средстава за реализацију програма/пројеката из области јавног здравља из буџета Градске општине Звездара за 2021. годину.

На Листу рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се може поднети препорученом поштом, путем електронске поште на адресу marija.damjanovic@zvezdara.org.rs  или непосредно преко писарнице Градске општине Звездара на адресу Булевар краља Александра бр. 77, са назнаком: „ПРИГОВОР по конкурсу за доделу средстава из буџета Градске општине Звездара за 2021. годину за реализацију програма/пројеката из области јавног здравља”.

Листа вредновања и рангирања пријављених