У Градској општини Раковица, на трибини на тему „Постојећи модел подршке породицама лица оболелих од деменције”, Волонтерски сервис Звездаре у партнерству са ХХУ Хлеб живота, представио је рад Неформалне мреже подршке породицама оболелим од деменције.

 

Мрежа је пре непуних шест година окупила Волонтерски сервис Звездаре, ХХУ „Хлеб живота” и удружења „Окриље“ и „Дестигма“, који имају искуство у раду са неформалним неговатељима који су носиоци дуготрајне неге и бриге за чланове породице оболелих од неких облика деменције (реч је углавном о супружницима, деци и сродницима). Учеснике трибине су на почетку рада поздравиле Весна Чингелић, чланица Општинског већа задужена за област социјалне заштите и Смиљка Ђорђевић, руковидалац Одељења Раковица Градског центра за социјални рад у Београду изражавајући задовољство што се овај скуп са важном темом која је све више наша реалност одржава у просторијама Општине Раковица.

 

Представљајући рад Волонтерског сервиса Звездаре и пакет подршке неговатељима (у кућним условима, Саветовалишту за појединце и породице и повремену помоћ у пакетима пелена за одрасле), Радмила Урошевић, координатор Сервиса је нагласила да је добро када су локалне самоуправе организатори програма помоћи и подршке у партнерству са цивилним и јавним сектором, као и да је рад Сервиса одржив и видљив, јер је утемљен у препознавању и активирању ресурса на локалнм нивоу. Посебно је важно што је градским општинама од 2019. године Град пренео у надлежност област јавног здравља, чиме се значајно оснажују активности градских општина у области превенције и промовисања здравих стилова живота и проактивне животне филозофије као најбоље превенције ове болести, а што је Градска општина Звездара применила већ 2020. године упркос условима рада у време епидемије. Када је реч о појединцима и породицама које систем не препознаје или нема адекватан социјални одговор, као што је проблем особа оболелих од неког облика деменције и њихових породица, Неформална мрежа је утврдила модел који се у континуитету реализује скоро шест година, за породице је бесплатан и оно што је најважније- даје им потребан осећај да нису сами.

 

На скупу су говорили еминентни стручњаци за област деменције: проф. др Александра Милићевић Калашић, Градски завод за геронтологију и Факултет за комуникацију и медије, др Љубица Видић, специјалиста психијатрије, шеф Кабинета за треће доба Института за ментално здравље и Удружење грађана Дестигма, мр Славица Голубовић, психијатар, Геронтолошки центар Београд, Славица Станковић, дипл.социјални радник, извршни секретар ХХУ Хлеб живота, Данијела Куљанин из Градског завода за јавно здравље – Београд, Наташа Тодоровић, мастер јавног здравља, Црвени крст Србије, и Мр Надежда Сатарић, Удружење грађана „Снага пријатељства“.

 

На трибини је речено да деменција све више постаје проблем савременог човека јер се континуирано повећава број оболелих а старосна граница спушта тако да „проблем са сећањем“ није више само болест која иде у “пакету“ са старењем. Не постоји ни регистар оболелих и може се само говорити о проценама које говоре да у Србији има најмање 100.000 особа од који је најмање трећина у Београду. Овом броју треба додати оно што је проверено тачно – број неговатеља будући да због деменције не трпе само пацијенти већ и њихове породице. Због негативне статистике која је евидентирана у већини земаља, без обзира на степен развоја, Светска здравствена организација је 2020. године прогласила деменцију као јавно здравствени проблем и утврдила стратешка документа која дефинишу ову област јавног здравља.

 

Основни циљ Трибине је подизање свести социјалних партнера, шире јавности и породица које имају члана оболелог од неког облика деменције о потреби развијања континуираног, доступног и бесплатног програма помоћи и подршке породичним неговатељима и информисање о постојању рада Неформалне мреже. Заинтересоване породице које имају члана оболелог од деменције могу се обратити за помоћ канцеларији Волонтерског сервиса Звездаре сваког петка од 12 до 14 часова на број телефона 011/286 44 26, као и канцеларији ХХУ „Хлеб живота” сваке среде од 15 до 17 часова на бр.моб. 060/5535896.