Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: хигијенска потрошна средства (јавна набавка  бр. 18/2017)

Позив за подношење понуда_04.08.2017

Конкурсна документација_04.08.2017

Одлука о додели уговора_16.08.2017

Обавештење о закљученом уговору_18.08.2017

ugovor potrosna sredstva 

Извештај о реализацији хигијенска средства