Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке који за предмет има набавку услуге чишћења зграде Градске општине Звездара (јавна набавка бр. 27/2020)

Јавни позив_31.12.2020