Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке који за предмет има набавку добара: новогодишњи пакетићи за децу из социјално угрожених породица(јавна набавка бр. 25/2020)

Јавни позив_17.12.2020.