Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности који за предмет има набавку добара: електрична енергија(јавна набавка бр. 24/2020)

Позив за подношење понуда_17.07.2020

Конкурсна документација_17.07.2020.

Одлука о додели уговора_04.08.2020

Обавештење о закљученом уговору_25.08.2020.

Уговор