Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке који за предмет има набавку услуге штампе и коричења (јавна набавка бр. 28/2020)

Јавни позив_31.12.2020