Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности који за предмет има набавку услуге: фиксна телефонија (јавна набавка бр. 23/2019)

Позив за подношење понуда_20.05.2019

Конкурсна документација_20.05.2019

Одговор на питање_23.05.2019

Одлука о додели уговора_30.05.2019

Обавештење о закљученом уговору_12.06.2019

Уговор